Skip to content

Cart

Your cart is empty

EUROPEJSKA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym Tempshield, PO Box 199, Mount Desert, ME 04660 USA, tel: +1 207-667-9696 oraz www.tempshield.com, jako producent, oświadcza, że nowe ŚOI opisane poniżej:

 Rękawice Cryo-Gloves®, Wodoodporne Cryo-Gloves®, Wodoodporne rękawice Cryo-Grip® oraz Rękawice Cryo-LNG™: są zgodne z rozporządzeniem (EU) 2016/425 oraz, jeśli ma to zastosowanie, z krajowymi normami stanowiącymi transpozycję norm zharmonizowanych o numerach oraz dodatkowe badania dotyczące rękawic kriogenicznych:

EN ISO 21420 : 2020 Rękawice chroniące - Wymagania ogólne i metody badań
EN 511 : 2006 Rękawice chroniące przed zimnem
EN 388 : 2016 + A1 : 2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

a także są identyczne ŚOI, które są przedmiotem certyfikatów badań unijnych o numerach:

Cryo-Gloves® oraz PINK Cryo-Gloves®

WR+rozmiar oraz P-WR+rozmiar 19/1102/01/0161
MA+rozmiar oraz P-MA+rozmiar 19/1102/01/0161
EB+rozmiar oraz P-EB+rozmiar 19/1102/01/0161
SH+rozmiar oraz P-SH+rozmiar 19/1102/01/0161

Wodoodporne rękawice Cryo-Gloves® oraz PINK Wodoodporne rękawice Cryo-Gloves®

  WR+rozmiar+WP oraz P-WR+rozmiar+WP 19/1105/01/0161
MA+rozmiar+WP oraz P-MA+rozmiar+WP 19/1105/01/0161
EB+rozmiar+WP oraz P-EB+rozmiar+WP 19/1105/01/0161
SH+rozmiar+WP oraz P-SH+rozmiar+WP 19/1105/01/0161

Wodoodporne rękawice Cryo-Grip® oraz PINK Wodoodporne rękawice Cryo-Grip®

  CG+WR+rozmiar+WP oraz P-CG+WR+rozmiar+WP 23/6445/00/0161
CG+MA+rozmiar+WP oraz P-CG+MA+rozmiar+WP 23/6445/00/0161
CG+EB+rozmiar+WP oraz P-CG+EB+rozmiar+WP 23/6445/00/0161
CG+SH+rozmiar+WP oraz P-CG+SH+rozmiar+WP 23/6445/00/0161

Rękawice Cryo-LNG™

CLM+rozmiar+WP oraz B-CLM+rozmiar+WP 21/4394/00/0161
CLE+rozmiar+WP oraz B-CLE+rozmiar+WP 21/4394/00/0161

wydanych przez:  ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)                               Carretera de Bañeres, Numer 10 - Calle Societat Unió Musicale 03802                                   ALCOY (ALICANTE) Hiszpania
                           Numer jednostki notyfikowanej 0161

Fartuchy Cryo-Apron® oraz Cryo-Industrial® są zgodne z rozporządzeniem  (UE) 2016/425 oraz, jeśli ma to zastosowanie, z krajowymi normami stanowiącymi transpozycję norm zharmonizowanych o numerach:

EN ISO 13688 : 2013 + A1:2021 Odzież ochronna- Wymagania ogólne
Rozporządzeniem  (UE) 2016/425 Załącznik II, Punkt 3.3
          EN 388 : 2016
 + A1 : 2018, punkt 6.1
Odporność na ścieranie
          EN 388 : 2016
 + A1 : 2018, punkt 6.4
Odporność na rozdarcie
Rozporządzeniem  (UE) 2016/425 Załącznik II, Punkt 3.7
          EN ISO 7854 : 1997 Wyznaczanie odporności na uszkodzenie przy zginaniu
          EN ISO 2286-3 : 2016 oraz ISO 4675 : 2017 Badanie zginania w niskiej temperaturze
          ISO 5085-1 : 1989 Wyznaczanie odporności termicznej - odporność na niską temperaturę

a także są identyczne z ŚOI, które są przedmiotem certyfikatów badań unijnych o numerach:

Fartuch Cryo-Apron® oraz PINK Cryo-Apron®
CA+rozmiar oraz P-CA+rozmiar 19/1085/01/0161
Fartuch Cryo-Industrial®
 CI-A+rozmiar 19/1090/01/0161

wydanych przez:  ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)                               Carretera de Bañeres, Numer 10 - Calle Societat Unió Musicale 03802                                   ALCOY (ALICANTE) Hiszpania
                           Numer jednostki notyfikowanej 0161

Getry Cryo-Gaiters™ oraz Cryo-Industrial® są zgodne z rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz, jeśli ma to zastosowanie, z krajowymi normami stanowiącymi transpozycję norm zharmonizowanych o numerach:

EN ISO 13688 : 2013 + A1:2021 Odzież ochronna- Wymagania ogólne
Rozporządzeniem  (UE) 2016/425 Załącznik II, Punkt 3.3
          EN 388 : 2016
 + A1 : 2018, punkt 6.1
Odporność na ścieranie
          EN 388 : 2016
 + A1 : 2018, punkt 6.4
Odporność na rozdarcie
          EN 388 : 2016
 + A1 : 2018, punkt 6.5
Odporność na przebicie
Rozporządzeniem  (UE) 2016/425 Załącznik II, Punkt 3.7
          EN ISO 7854 : 1997 Wyznaczanie odporności na uszkodzenie przy zginaniu
          EN ISO 2286-3 : 2016 oraz ISO 4675 : 2017 Badanie zginania w niskiej temperaturze
          ISO 5085-1 : 1989 Wyznaczanie odporności termicznej - odporność na niską temperaturę
EN ISO 811 : 2018 Tekstylia - oznaczanie odporności na wnikanie wody

a także są identyczne z ŚOI, które są przedmiotem certyfikatów badań unijnych o numerach:

Getry Cryo-Gaiters™

CPGR 19/1666/01/0161

Getry Cryo-Industrial®

 CPIGR 19/1695/01/0161

 

wydanych przez:  ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)                               Carretera de Bañeres, Numer 10 - Calle Societat Unió Musicale 03802                                   ALCOY (ALICANTE) Hiszpania
                           Numer jednostki notyfikowanej 0161

(Techniczna dokumentacja konstrukcyjna jest przechowywana w Tempshield LLC, PO Box 199, Mount Desert, Maine 04660 USA.)

ŚOI kategorii III podlegają procedurze oceny zgodności zgodności z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcyjnego (moduł D) rozporządzenia(UE) 2016/425, z certyfikatem nr. SH00311.  Jest to pod nadzorem jednostki notyfikowanej:

                                  BTTG / Shirley®
                                  Port Tunnel Office Park, Office 13 Unit 21
                                  Dublin 17, ROI                 
                                  Numer jednostki notyfikowanej 2895

Podpisano w imieniu Tempshield LLC w MT. Desert, ME, w dniu 10 maja, 2024 r.

 

Paul Larochelle
Dyrektor ds. operacyjnych

                                                          Wer. 10/05/2024