Vi, Tempshield LLC, PO Box 199, Mount Desert, Maine 04660 USA, tel: +1 207-667-9696 och www.tempshield.com som tillverkare, förklarar att de nya personliga skyddsutrustningarna som beskrivs nedan:

Cryo-Gloves® handskar: överensstämmer med förordning EU) 2016/425 och, där så är fallet, med de nationella standarder som införlivar harmoniserade standardnummer och ytterligare test som är relevant för kryogenhandskar:

EN 420 : 2003 + A1 : 2009 Allmänna krav och provningsmetoder
EN 511 : 2006 Skyddshandskar mot kyla
EN 388 : 2016 + A1 : 2018 Skyddshandskar mot mekaniska risker

och är identiska med de personliga skyddsutrustningar som är föremål för EU-typkontrollintyg med nummer:

Cryo-Gloves® och PINK Cryo-Gloves®

WR+Storlek och P-WR+Storlek 19/1102/00/0161 Rev. 2
MA+Storlek och P-MA+Storlek 19/1102/00/0161 Rev. 2
EB+Storlek och P-EB+Storlek 19/1102/00/0161 Rev. 2
SH+Storlek och P-SH+Storlek 19/1102/00/0161 Rev. 2

utfärdade av:    ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)                              Carretera de Bañeres nr 10 - Calle Societat Unió Musicale 03802
                        ALCOY (ALICANTE) Spanien                                 Anmält organ nr 0161 

Vattentäta Cryo-Gloves® handskar, Vattentäta Cryo-Grip® handskar och Cryo-LNG™ handskar: överensstämmer med förordning EU) 2016/425 och, där så är fallet, med de nationella standarder som införlivar harmoniserade standardnummer och ytterligare test som är relevant för kryogenhandskar:

EN ISO 21420 : 2020 + A1 : 2022 Skyddshandskar - Allmänna krav och provningsmetoder
EN 511 : 2006 Skyddshandskar mot kyla
EN 388 : 2016 + A1 : 2018 Skyddshandskar mot mekaniska risker

och är identiska med de personliga skyddsutrustningar som är föremål för EU-typkontrollintyg med nummer:

Vattentäta Cryo-Gloves® och PINK Vattentäta Cryo-Gloves®

  WR+Storlek+WP och P-WR+Storlek+WP 19/1105/01/0161
MA+Storlek+WP och P-MA+Storlek+WP 19/1105/01/0161
EB+Storlek+WP och P-EB+Storlek+WP 19/1105/01/0161
SH+Storlek+WP och P-SH+Storlek+WP 19/1105/01/0161

Vattentäta Cryo-Grip® handskar och PINK Vattentäta Cryo-Grip® handskar

  CG+WR+Storlek+WP och P-CG+WR+Storlek+WP 23/6445/00/0161
CG+MA+Storlek+WP och P-CG+MA+Storlek+WP 23/6445/00/0161
CG+EB+Storlek+WP och P-CG+EB+Storlek+WP 23/6445/00/0161
CG+SH+Storlek+WP och P-CG+SH+Storlek+WP 23/6445/00/0161

Cryo-LNG™ handskar

CLM+Storlek+WP och B-CLM+Storlek+WP 21/4394/00/0161
CLE+Storlek+WP och B-CLE+Storlek+WP 21/4394/00/0161

utfärdade av:    ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)                              Carretera de Bañeres nr 10 - Calle Societat Unió Musicale 03802
                        ALCOY (ALICANTE) Spanien                                 Anmält organ nr 0161 

Cryo-Apron® och Cryo-Industrial® förkläden är i överensstämmelse med förordning (EU) 2016/425 och, där så är fallet, med tekniska specifikationsnummer:

EN ISO 13688 : 2013 + A1:2013 Skyddskläder - allmänna krav
Förordning (EU) 2016/425 Bilaga II, punkt 3.3
          EN 388 : 2016
 + A1 : 2018, punkt 6.1
Slitstyrka
         EN 388 : 2016
 + A1 : 2018, punkt 6.4
Rivningsbeständighet
Förordning (EU) 2016/425 Bilaga II, punkt 3.7
          EN ISO 7854 : 1997 Bestämning av motstånd mot skador genom böjning
          EN ISO 2286-3 : 1998 och ISO 4675 : 1990 Lågtemperaturböjtest
          ISO 5085-1 : 1989 Bestämning av värmebeständighet - lågtemperaturmotstånd 

och är identiska med de personliga skyddsutrustningar som är föremål för EU-typkontrollintyg med nummer:

Cryo-Apron®-förkläde och PINK Cryo-Apron®-förkläde

CA+Storlek och P-CA+Storlek 19/1085/01/0161

Cryo-Industrial®-förkläde

 CI-A+Storlek 19/1090/01/0161

utfärdade av:    ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)                              Carretera de Bañeres nr 10 - Calle Societat Unió Musicale 03802
                        ALCOY (ALICANTE) Spanien                                 Anmält organ nr 0161 

Cryo-Gaiters™ och Cryo-Industrial® Skyddsdamasker är i överensstämmelse med förordning (EU) 2016/425 och, där så är fallet, med tekniska specifikationsnummer:

EN ISO 13688 : 2013 Skyddskläder - allmänna krav
EN 20811 : 1993 Textil - motstånd mot vattenpenetration
EN 388 : 2016
 + A1 : 2018, punkt 6.1
Slitstyrka
EN 388 : 2016
 + A1 : 2018, punkt 6.4
Rivningsbeständighet
EN 388 : 2016
 + A1 : 2018, punkt 6.5
Flexibilitet och sprickbildning
EN ISO 7854 : 1997 Bestämning av motstånd mot skador genom böjning
EN ISO 2286-3 : 1998 och ISO 4675 : 1990 Lågtemperaturböjtest
ISO 5085-1 : 1989 Bestämning av värmebeständighet - lågtemperaturmotstånd

och är identiska med de personliga skyddsutrustningar som är föremål för EU-typkontrollintyg med nummer: 

Cryo-Gaiters™ skyddsdamasker

CPGR 19/1666/00/0161

Cryo-Industrial® Skyddsdamasker

 CPIGR 19/1695/00/0161

utfärdade av:    ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)                              Carretera de Bañeres nr 10 - Calle Societat Unió Musicale 03802
                        ALCOY (ALICANTE) Spanien                                 Anmält organ nr 0161 

(De tekniska konstruktionsfilerna bibehålls av Tempshield LLC, PO Box 199, Mount Desert, Maine 04660 USA.)

Kategori III skyddsutrustning omfattas av förfarandet för bedömning av överensstämmelse typ baserat på kvalitetssäkring av produktionsprocessen (modul D) i förordning (EU) 2016/425, med certifikat # SH00311.  Detta under övervakning av Anmält organ:

BTTG / Shirley®
Port Tunnel Office Park, Office 13, Unit 21
Dublin 17, ROI                                                            Anmält organ nr 2895

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas under tillverkarens eget ansvar.

Underskrift för och på uppdrag av Tempshield LLC i Mt. Desert, ME, den 27 februari, 2024.

 

Paul Larochelle
Operativ chef

                                                          Rev. 27/02/2024